Welkom bij OIC Finance

Groei vanuit inzicht en controle

Rapportages en financieel advies

Naast de financiële administratie kan OIC Finance m.b.v. dashboards en management rapportages u real time inzicht geven in uw financiële situatie. Enerzijds zijn deze rapportages bedoeld om kritisch te kijken naar de behaalde resultaten in het verleden, anderzijds kunnen we op basis hiervan samen met u kijken hoe we de behaalde resultaten kunnen verbeteren.

OIC Finance kan u de volgende rapportages bieden:

Financiële begroting

Een begroting geeft de financiële effecten van een beslissing weer. Deze kan gemaakt worden voor een boekjaar, maar ook voor een project.

Door de werkelijke periodieke resultaten te vergelijken met de begroting en hierop een analyse uit te voeren, kunnen wij u voorzien van de nodige adviezen.

Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting geeft inzicht in de mate waarin u aan uw korte en langere termijn liquiditeitsverplichtingen kunt voldoen. Daarnaast kan de liquiditeitsbegroting u helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Financiële rapportage

Een financiële rapportage is het middel om periodiek inzicht te krijgen in de financiële situatie van uw organisatie. Wordt de begrote omzet nog gehaald, moeten de kosten worden bijgesteld? Is de marge nog reëel? Met deze informatie kunt u tijdig ingrijpen en de juiste beslissingen nemen.

Er zijn meerdere formats mogelijk voor een financiële rapportage, afhankelijk van uw wensen en behoeften.

Jaarrekening

Laat uw jaarrekening niet alleen maken omdat bijvoorbeeld uw bank erom vraagt, maar doe dit vooral voor u zelf. Met een jaarrekening heeft u aan het einde van het desbetreffende boekjaar volledig inzicht in de financiële positie van uw onderneming. Een jaarrekening kan u helpen bij het nemen van strategische beslissingen.