Welkom bij OIC Finance

Groei vanuit inzicht en controle

Rapportages en financieel advies

Naast de financiële administratie kan OIC Finance m.b.v. dashboards en management rapportages u real time inzicht geven in uw financiële situatie. Enerzijds zijn deze rapportages bedoeld om kritisch te kijken naar de behaalde resultaten in het verleden, anderzijds kunnen we op basis hiervan samen met u kijken hoe we de behaalde resultaten kunnen verbeteren.

OIC Finance kan u de volgende rapportages bieden:

Financiële begroting

Een begroting geeft de financiële effecten van een beslissing weer. Deze kan gemaakt worden voor een boekjaar, maar ook voor een project.

Door de werkelijke periodieke resultaten te vergelijken met de begroting en hierop een analyse uit te voeren, kunnen wij u voorzien van de nodige adviezen.

Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting geeft inzicht in de mate waarin u aan uw korte en langere termijn liquiditeitsverplichtingen kunt voldoen. Daarnaast kan de liquiditeitsbegroting u helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Financiële rapportage

Een financiële rapportage is het middel om periodiek inzicht te krijgen in de financiële situatie van uw organisatie. Wordt de begrote omzet nog gehaald, moeten de kosten worden bijgesteld? Is de marge nog reëel? Met deze informatie kunt u tijdig ingrijpen en de juiste beslissingen nemen.

Er zijn meerdere formats mogelijk voor een financiële rapportage, afhankelijk van uw wensen en behoeften.

Jaarrekening

Laat uw jaarrekening niet alleen maken omdat bijvoorbeeld uw bank erom vraagt, maar doe dit vooral voor u zelf. Met een jaarrekening heeft u aan het einde van het desbetreffende boekjaar volledig inzicht in de financiële positie van uw onderneming. Een jaarrekening kan u helpen bij het nemen van strategische beslissingen.

Minder belasting betalen? Dat kan!

Voorziening vormen: Weet je redelijk zeker dat je in 2020 bepaalde (grote) uitgaven moet doen? Dan kun je misschien nu alvast jouw winst over 2019 verlagen door een voorziening te vormen. Een voorziening mag je alleen vormen voor toekomstige uitgaven, als die hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2019 of […]

BTW op zonnepanelen terugvragen

Heeft u zonnepanelen voor uw huis aangeschaft? Dan kunt u zich aanmelden als btw-ondernemer bij de belastingdienst. Hierdoor kunt u de betaalde btw (21%) op de zonnepanelen en de installatiekosten terugvragen. Wanneer u zonnepanelen op uw dak hebt geplaatst, levert u stroom aan uw energiebedrijf. Hierdoor wordt u in feite een ondernemer. Dit heeft als […]

Aftrekbare kosten

Zakelijke kosten zijn aftrekbaar en zorgen voor een lagere winst uit je onderneming. Hoe lager deze winst is, hoe minder je belasting hoeft te betalen. Het is logisch dat je als ondernemer zoveel mogelijk gebruik wilt maken van deze aftrekposten. De kosten die een ondernemer heeft kan in 3 categorien worden verdeeld:

Bijtelling auto van de zaak 2019

Wat er voor u verandert in de bijtelling hangt af van het soort auto en datum eerste toelating (DET). De DET is de datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen en een kenteken heeft gekregen in Nederland of in het buitenland. Dit zijn de wijzigingen voor 2019. Bijtelling volledig elektrische auto’s in 2019 […]

Kleine ondernemersregeling verandert

Nu geldt de Kleine ondernemersregeling (KOR) als u in één jaar minder dan € 1.883 btw moet betalen. U krijgt dan belastingvermindering of u betaalt geen btw. Dat berekent u zelf en meldt u in uw laatste btw-aangifte van een jaar. In de nieuwe regeling gaat het om uw omzet. De ‘nieuwe’ KOR wordt per 2020 […]

Verlaging vennootschapsbelasting

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarief gaat per 1 januari 2019 naar 19%, per 2020 naar 17,5% en per 2021 naar 16%. Ook het tarief in de tweede schijf gaat met dezelfde […]

Optimaliseer uw rapportages met hét administratiekantoor in Tilburg!

Bent u op zoek naar een betrouwbaar administratiekantoor in Tilburg dat uw rapportages en begrotingsnota naar een hoger niveau tilt? Zoek niet verder! OIC Finance staat voor u klaar met professionele diensten op maat die perfect aansluiten bij uw bedrijfsbehoeften.