Welkom bij OIC Finance

Aftrekbare kosten

14 apr

Aftrekbare kosten

Zakelijke kosten zijn aftrekbaar en zorgen voor een lagere winst uit je onderneming. Hoe lager deze winst is, hoe minder je belasting hoeft te betalen. Het is logisch dat je als ondernemer zoveel mogelijk gebruik wilt maken van deze aftrekposten.

De kosten die een ondernemer heeft kan in 3 categorien worden verdeeld:

  1. 100% aftrekbaar: zijn kosten die gemaakt worden, omdat ze nodig zijn voor de uitoefening van het bedrijf.
  2. Beperkt aftrekbare kosten: zijn kosten die naast een zakelijk karakter ook een persoonlijk karakter hebben. Deze kosten worden ook wel gemengde kosten genoemd. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: kosten auto van de zaak, telefoonkosten, representatiekosten, congressen, seminars etc.
  3. Niet aftrekbare kosten: zijn kosten die geen enkel zakelijk karakter hebben. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Boetes, kleding (die ook buiten werktijden kunnen worden gedragen), kosten die gemaakt worden voor de gezondheid (zorgverzekering).