Welkom bij OIC Finance

Verlaging vennootschapsbelasting

16 feb

Verlaging vennootschapsbelasting

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarief gaat per 1 januari 2019 naar 19%, per 2020 naar 17,5% en per 2021 naar 16%. Ook het tarief in de tweede schijf gaat met dezelfde stappen omlaag van 25% naar 21%. De stapsgewijze tariefsverlaging maakt het aantrekkelijk om kosten naar voren te halen, naar 2017 of 2018, vanwege de aftrek tegen dan nog 20% of 25%, en het zoveel mogelijk uitstellen van winst om die te incasseren tegen het lage tarief van 16% of 21% in 2021. De eerder aangekondigde verlenging van de schijf met het 20% tarief in de vennootschapsbelasting gaat niet door: de tariefopstap blijft €200.000.